DBVVS logo

Vilkår for udvidet garanti til luft/vand varmepumper

Udvidet garanti er betinget af gældende serviceaftale og kan ikke købes særskilt. Alle vilkår og betingelser som gælder for serviceaftalen, gælder også for aftalen om udvidet garanti. Følgende er supplerende information og vilkår som kommer foruden de vilkår der allerede gælder for serviceaftalen.

Køb af udvidet garanti til Langå luft/vand varmepumper kan kun ske i forbindelse med en ny installation, foretaget af DBVVS eller en montør som er godkendt af DBVVS. Det er en forudsætning at man samtidig har en løbende serviceaftale med DBVVS, med årligt serviceeftersyn på varmepumpen.

Garantien omfatter udelukkende varmepumpen og ikke andre komponenter i varmeinstallationen som f.eks. akkumuleringstank, varmtvandsbeholder, cirkulationspumper, trevejsventiler og lign.

Udvidet garanti træder i kraft når købelovens reklamationsret udløber, dvs. 2 år efter at produktet er leveret. Den yderligere op til 3 års garanti dækker normale fejl og mangler (funktionsfejl) som opstår ved almindelig og korrekt brug af varmepumpen. Ved funktionsfejl på en varmepumpe som stadig er dækket af garantien, vil DBVVS enten reparere eller udskifte varmepumpen med en lignende model.

Funktionsfejl skal anmeldes hurtigst muligt efter de er opdaget, ved at kontakte DBVVS.

Betingelserne for den udvidede garanti følger desuden de normale garantibetingelser, jf. DBVVS' Vilkår og betingelser.

Eksempler på hvad garantien ikke dækker:

  • Fejl eller skader pga. manglende vedligeholdelse, almindelig slitage eller andet lignende.
  • Fejl der opstår pga. forkert brug eller misbrug af produktet.
  • Kosmetiske skader og lignende, der ikke påvirker produktets funktion.
  • Alle former for uheld/force majeure, selvforskyldte eller ej. Herunder vandskade, brand, lynnedslag, m.m.
Energimærke