DBVVS logo

Vilkår for serviceaftale til luft/vand varmepumper

1: Anvendelsesområde

Aftalen gælder for Langå luft/vand varmepumper og refererer til en gældende serviceaftale.

 

2: Aftaleperiode

Serviceabonnementet er gældende fra starten af den måned hvor aftalen er indgået og har en varighed på 12 måneder.

 

3: Serviceabonnement

Omfatter:

  • Telefonsupport til fejlfinding i firmaets åbningstid.
  • Årligt serviceeftersyn.

Det årlige serviceeftersyn omfatter udelukkende varmepumpen og ikke andre komponenter i varmeinstallationen som f.eks. akkumuleringstank, varmtvandsbeholder, cirkulationspumper, trevejsventiler og lign.

Dato og tidpunkt for det årlige serviceeftersyn, vil blive planlagt sammen med dig. Det årlige serviceeftersyn vil altid ske inden for en periode på 12 måneder.

Når et servicebesøg er planlagt, er det dit ansvar at være hjemme på det aftalte tidspunkt. Er det ikke muligt at træffe dig hjemme, vil der bliver lavet eftersyn på varmepumpen og andet som vi kan tilgå udenfor, men ikke evt. snavsefiltre som sidder indenfor. Et planlagt servicebesøg hvor du ikke er til stede, gælder stadig som et udført servicebesøg.

Hvis der på et årligt servicebesøg findes fejl, der kan udbedres på stedet, er dette indeholdt i abonnementsprisen. Udbedringen heraf må maksimum vare én time.

Reservedele debiteres særskilt. Fejludbedring længere end én time debiteres særskilt med en timepris på 550,00 kr./time inkl. moms.

 

4: Sikkerhed

Hos DBVVS arbejder alle efter gældende sikkerhedsregler. Måtte der ikke være fri adgang til varmepumpen eller er varmepumpen installeret et sted, hvor det sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt at befinde sig, eksempelvis jævnførende stigeregulativet, vil et serviceeftersyn ikke blive foretaget.

 

5: Betaling

Betaling for DBVVS Serviceabonnement forfalder årligt forud ved periodens begyndelse. Første betaling foregår via vores webshop, ved at tilføje et abonnements-produkt til kurven. Efterfølgende årlige betalinger vil blive opkrævet via faktura sendt til kundens e-mail, med betalingsfrist på minimum 14 dage.

Ved manglende betaling af tilsendt faktura, vil serviceaftalen ophøre uden yderligere varsel. Et administrationsgebyr på 900 kr. vil blive pålagt ved for sen betaling, hvis aftalen ønskes genoptaget.

 

6: Regulering af priser

DBVVS ApS forbeholder sig ret til at regulere aftalepriserne i takt med prisudviklingen eller ved andre forhold, der påvirker omkostningsniveauet på kundens aftaletype eller varmepumpen.

 

7: Fornyelse og opsigelse af aftalen

Aftaleperiode og hovedforfaldsdato er fastsat ud fra hvornår varmepumpen blev leveret af DBVVS. Ved montering udført af DBVVS, starter perioden den dag arbejdet er udført. Hvis aftalen ikke opsiges, fornyes den automatisk for en ny aftaleperiode. Ved refusion af eksisterende aftaler uden for varslingsperioden vil der blive fratrukket et administrationsgebyr på kr. 900,00. Aftaler, hvor der er gennemført eftersyn, vil ikke blive refunderet. DBVVS ApS forbeholder sig ret til at opsige aftalen, såfremt kunden ikke følger DBVVS’ anbefalinger vedr. varmepumpen og varmeanlægget. Aftalen kan opsiges ved skriftlig kontakt til DBVVS, under iagttagelse af ovenstående betingelser. Ved hussalg er der også mulighed for at opsige aftalen, dog ikke med fuld refusion.

Energimærke