DBVVS logo

Vilkår og betingelser

1. Generelt

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra:

DBVVS ApS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager
Telefon: 40872222
E-mail: [email protected]
CVR-nr.: 38773321

 

Betaling

www.dbvvs.dk kan der betales med:

  • Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron
  • Bankoverførsel (ved denne betalingsform er du ikke dækket af indsigelsesordningen)
  • MobilePay

Der tages ikke gebyr ved betaling på dbvvs.dk

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra dbvvs.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Ved bankoverførsel afsendes varen når betalingen er registreret på vor bankkonto.

Reservation af beløb

Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme. Pengene reserveres på dit kort eller konto indtil:
1) Vi trækker beløbet, når vi sender varen, eller
2) pengene frigives ifølge aftale med din kortudsteder.  
Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder.
 

2. Dokumentation og vejledning

Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger i det omfang dette måtte være udarbejdet. Kunden må selv stå for de nødvendige omkostninger og installationer der måtte være i forbindelse med købet, herunder også montør/installatør arbejde. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra DBVVS ApS´s side er denne udelukkende af vejledende art, og DBVVS ApS kan ikke gøres ansvarlig herfor, med mindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler. DBVVS ApS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Ønsker køber ændringer i varerne, som kræver ny CE-mærkning, er dette købers ansvar.

 

3. Leveringstidspunkt og transport

DBVVS ApS betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl. DBVVS ApS sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (Brink). Opstår der forsinkelser, vil du blive kontaktet.

 

4. Fortrydelse

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.  
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du modtager det sidste parti eller den sidste del.
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til (indsæt mailadresse) eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Returnering 

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os. 
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. 

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for meget store ordre eller varer. Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 5.000 kr.

Ingen fortrydelsesret

Disse aftaler kan ikke fortrydes: 
Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, 
Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,  

Varens stand, når du sender den retur

Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage. 
Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for. 
Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. 
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:

DBVVS ApS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager

Fortrydelsesret i erhvervskøb

I b2b er der ikke fortrydelsesret. 
 

OBS! Der må ikke skrives eller klistres labels på emballagen, hvis du vil være sikker på at få alle dine penge tilbage. Varen skal returneres så det gør videresalg muligt.

 

5. Risikoen for varerne

Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.

 

6. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

 

7. Reklamationsret ved fejl og mangler

Når du handler på dbvvs.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen dog have været mindst 720 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet. 
 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

DBVVS ApS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager

 Vi har brug for følgende information når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Køber skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. DBVVS ApS har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

 

8. DBVVS ApS mangelansvar

DBVVS ApS mangelansvar følger i det hele købelovens regler.

Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentligt) eller et passende afslag i prisen. DBVVS ApS kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning. Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

 

9. Ansvarsbegrænsning

DBVVS ApS ansvar omfatter ikke:

(a) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion. 

(b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i varerne, som ikke er sket i overensstemmelse med DBVVS ApS instruktioner.

(c) fejl opstået som følge af købers anvendelse af varerne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation.

(d) normal driftsvedligeholdelse såsom justering, normal slitage eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves. 

(e) sliddele som ved brug vil blive brugt op med tiden, f.eks. eltændere til pilleovne og pillefyr, hvis delen har haft den holdbarhed, man med rimelighed kan forvente.

DBVVS ApS hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure. Dette kan efter omstændighederne fx omfatte strejke, blokade, lockout, brand, naturforhold, lovændringer og som er egnet til at forsinke eller hindre leveringen af det bestilte. DBVVS ApS er kun ansvarlige, hvis det følger af dansk rets ufravigelige regler.

 

10. Produktansvar

DBVVS ApS er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

 

11. Pris og betaling

Med mindre andet aftales, betales varen i b2b forud eller ved afsendelse fra DBVVS ApS. I forbrugerkøb trækkes pengene først, når varen sendes.

 

12. Registrering af oplysninger

Når der bestilles varer på DBVVS ApS hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

Standardinformationer (påkrævede oplysninger):

Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer.

Telefonnummer/e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse behandling af ordrer.

Evt. Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner

 

Yderligere informationer (frivillige oplysninger):

DBVVS ApS videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data køber opgiver når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige, og videregives under ingen omstændigheder.

DBVVS ApS sender ikke uopfordrede mails. 

Medarbejdere hos DBVVS ApS har adgang til disse oplysninger.

Når du køber på dbvvs.dk registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.

Alle aktiviteter på dbvvs.dk registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.).

Har du købt en vare via DBVVS ApS har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år.

Har du aldrig handlet hos DBVVS ApS, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til [email protected].

Den dataansvarlige på dbvvs.dk er DBVVS ApS.

 

13. Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie,men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website fx. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet.

En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra. Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC.

Rent teknisk kan ”Cookies” deles op i to typer. Den ene type kaldes ”sessioncookies”, som f.eks. er til for at holde styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. ”sessioncookies” gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser. Der findes en anden type ”Cookie” som kaldes ”permanent Cookie” og den gemmes som en tekstfil på din PC i ca. en måned. En ”permanent Cookie” er med til at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmeside. På www.dbvvs.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Med venlig hilsen
 

DBVVS ApS

 

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
DBVVS ApS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 

Energimærke