DBVVS logo

Om akkumuleringstanke

Det er ikke en videnskab at dimensionere og installere en akkumuleringstank. Men det er vigtigt at sætte sig 100 % ind, hvordan en akkumuleringstank bør installeres. Der er i gennem årene begået rigtig mange fejl, som gør at akkumuleringstanken ikke virker optimalt. Umiddelbart er der 3 store spørgsmål, som du skal tage stilling til inden du køber en akkumuleringstank:

  • Hvad skal akkumuleringstanken bruges til
    Brændefyr, solvarme, varmepumpe eller brændeovn med gris.
  • Hvor stor skal din akkumuleringstank være
  • Hvordan skal en akkumuleringstank installeres

Brændefyr

Det er i forbindelse med en brændekedel at man oftest anvender en akkumuleringstank. Hjertet i et brændefyringsanlæg er akkumuleringstanken. Det er vigtigt for at få en optimal forbrænding i kedlen at varmen kan akkumuleres, således at kedlen kan køre med højeste virkningsgrad hele tiden, og ikke er nødsaget til at lukke ned for forbrændingen af frygt for at anlægget så vil koge. En anden fordel er at der ikke skal fyres nær så ofte, da akkumuleringstanken i sagens natur kan akkumulere og holde på varmen. Det resulterer i en mere konstant fremløbstemperatur ind til huset (større komfort).

Solvarme

Især ved større solvarmeanlæg anvendes der en akkumuleringstank med solvarmespiral i bunden af tanken. Ved større solvarmeanlæg er det ikke kun varmt brugsvand man er interesseret i, men også varme til opvarmning. Det er her akkumuleringstanken er interessant fordi varmen kan akkumuleres og anvendes til det som man har behov for. Ofte anvendes solvarme i kombination med brændefyringsanlæg og så er det oplagt at sætte solspiral i en af akkumuleringstankene.

Varmepumpe

I forbindelse med installation af en varmepumpe, jordvarme eller luft til vand varmepumpe, anvendes der ofte en større eller mindre akkumuleringstank. Det er en fordel for de fleste varmepumper at der er en vis form for akkumulering af varme i anlægget, således at varmepumpen ikke skal starte og stoppe alt for tit. Mange start og stop går ud over varmepumpens virkningsgrad.

Brændeovn med gris

En brændeovn med gris er en ovn som ikke kun opvarmer stuen, men også opvarmer centralvarmeanlægget. På samme vis som ved brændekedlen er det en stor fordel med en akkumuleringstank til oplagring af en evt. overproduktion af varme.

Hvor stor skal akkumuleringstanken være?

Ved brændefyringsanlæg findes der en tommelfingerregel som siger ca. 10 liter akkumuleret vand pr. m2 hus. Dvs. at et hus på 200 m2, skal have en akkumuleringstank på 2000 liter. Ofte bliver det til 2x1000liter af praktiske grunde. Mindre kan også gøre det, så skal der bare fyres lidt oftere.

Ved solvarme er det mængden af solpaneler der er bestemmende for akkumuleringstankens størrelse. En m2 solpanel svarer til max 100 liter vand i akkumuleringstanken. Dvs. 4 paneler af 2 m2 opvarmer 800 liters akkumuleringstank.

Ved varmepumper (jordvarme eller luft-vand) behøver akkumuleringstanken ikke at være så stor for at modvirke mange starter – stop. Almindeligvis 300-500 liter afhængig af pumpens størrelse. Derimod er der en idé i at montere en større akkumuleringstank således at varmepumpen kan styres til at køre på de mest optimale tidspunkter af døgnet.

Har man en brændeovn med gris behøver akkumuleringstanken heller ikke at være så stor. Ofte er brændeovnens ydelse på vandsiden kun en brøkdel af hvad en brændekedel kan yde. En ydelse på 2-10 kw er det man oftest ser. En akkumuleringstank på 800-1000 liter vil som regel være passende.

Hvordan skal en akkumuleringstank installeres?

Det er især når akkumuleringstanken skal installeret at der bliver begået fejl, som gør at akkumulerings-tanken ikke virker som tilsigtet. Ved optimal udnyttelse af akkumuleringstanken udnyttes lagdelingen i tanken. Når vand er stillestående vil der opstå og bibeholdes en lagdeling, hvor det varme vand står øverst i tanken. Det er vigtigt at denne lagdeling ikke spoleres ved at pumpe centralvarmevandet rundt i anlægget og ud gennem tanken. I brændefyringsanlæg monteres en termostatstyret ladepumpe (termovar) mellem kedel og akkumuleringstank, samt en motorstyret trevejsventil (automix CTR) mellem hus og tank. På den måde sikrer man at lagdelingen i akkumuleringstanken bibeholdes, samtidig med at der er varme til huset umiddelbart efter at der tændt op i kedlen. I solvarmeanlæg monteres der kun en motorstyret trevejsventil (automix CTR) mellem akkumuleringstanken og huset, således at lagdelingen ikke spoleres.

Anlæg med en brændeovn med gris skal principielt monteres på samme måde som et brændefyringsanlæg. Dog kan man vælge en billigere termostat styring mellem brændeovn og akkumuleringstank.

Energimærke