DBVVS logo

Tilslutning af termostat til styring

Følg denne guide grundigt for at tilslutte din termostat korrekt med gulvvarme styringen.

Video guide

Vi har lavet en kort video som demonstrerer fremgangsmåden. Brug den evt. som supplement til tekst guiden, eller som hjælp hvis du sidder fast.

Tekst guide

Trin 1

Start med at have styringen klar og sat til strøm. Det er også en god idé at have monteret termomotorer på deres respektive kredse, før du begynder.

Tag også de termostater som skal tilsluttes styringen frem. Der skal 2 x AAA batterier i hvert termostat.

Trin 2

Gør dig bekendt med knapperne på termostaten.

  • Tænd/sluk - Tænder eller slukker termostaten.
  • SET - Bruges til indstillinger.
  • PRG - Bruges til tidsprogram.
  • Minus - Bruges til at sænke værdier.
  • Plus - Bruges til at hæve værdier.
Trin 3

Styringen har 8 kredse som du kan parre en termostat med. Én termostat kan godt parres med flere kredse på en gang, men det skal gøres individuelt.

Find knappen der passer til den kreds du vil parre med en termostat. Knapperne går fra kreds 1 til 8, fra venstre side. Se billede forneden.

Tag termostaten og tryk på tænd/sluk knappen indtil skærmen er helt blank. Hvis skærmen lyser op ved første tryk, så tryk blot én gang mere.

Der må ikke være tal eller andet på skærmen, før du går til næste trin.

Trin 4

Tryk kort på den knap i styringen, som passer med den kreds du vil parre termostaten med. Lampen ved knappen blinker nu hurtigt grønt. Det betyder at kredsen er parat til at blive parret med en termostat.

Hvis kredsen på styringen tidligere har været i brug, er du muligvis nødt til at nulstille den, for at kunne parre den med en anden termostat. Hvis lampen ikke blinker grønt efter et kort tryk, er det tegn på at kredsen allerede er i brug.

For at nulstille kredsen, skal du slukke for alt strøm til styringen i ca. 1 minut. Sæt herefter strøm til igen, vent et par sekunder og hold knappen nede i nogle sekunder. Der vil komme et kort grønt blink, som indikerer at kredsen nu er nulstillet.

Trin 5

Mens kredsen på styringen blinker, skal du holde "SET"-knappen nede på termostaten, indtil skærmen lyser op og viser "0" i midten.

Husk at termostaten skal være slukket (blank skærm) før du påbegynder dette trin.

Trin 6

Så snart skærmen viser "0" og mens den grønne lampe stadig blinker, skal du trykke kort på "Plus"-knappen, så skærmen viser 1.

Trin 7

Termostaten er nu synkroniseret med kredsen. Lampen ved kredsen burde være slukket igen.

Tryk kort på tænd/sluk knappen for at slukke enheden. Tryk derefter på den igen for at tænde for skærmen.

Trin 8

Du kan nu teste om synkroniseringen virkede, ved at skrue op for termostaten. Tryk på "Plus"-knappen for at hæve den ønskede temperatur, indtil den er et par grader over den målte temperatur i rummet.

Efter lidt tid vil der komme et gulvvarme ikon på termostaten og lampen ved kredsen vil lyse fast grønt, hvilket indikerer at kredsen er aktiv.

Din gulvvarme termostat er nu klar til brug

Følg samme fremgangsmåde hvis du har købt flere termostater, eller hvis samme termostat skal parres med mere end én kreds.

Hvis du oplever problemer med din termostat eller guiden, kan du altid kontakte os på 4087 2222, alle hverdage 8-16, for gratis hjælp og vejledning.

Energimærke